คาถาเทียนเชิญลาภ

คาถาเทียนเชิญลาภ เพื่อเสกเทียนบูชาพระ ช่วยให้เกิดเมตตาดี

Home / คาถา / คาถาเทียนเชิญลาภ เพื่อเสกเทียนบูชาพระ ช่วยให้เกิดเมตตาดี

คาถาเทียนเชิญลาภ เพื่อเสกเทียนบูชาพระ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

พุทสังมังจักขุ สัมมังมังจักขุ สังฆังมังจักขุ พุทธังมังจิตตัง ธัมมังมังจิตตัง สังฆังมังจิตตัง
พุทโธตะโนทัง ธัมมังตะโนทัง สังฆังตะโนทัง อะระหัง สุคโต ภควา นะมิตตา โมปิดตา
นะจังงัง โมจังงัง พุทละลวย ธาละลวย ยะฆ่ามิตาย หายบัดนี้ นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ นะจังงัง โมจังงัง พุทกำบัง ธาเฝ้าไว้ ยะหายไป

(เตรียมเทียนขาวหรือเหลือง 1 เล่ม  ภาวนา 108 จบ

เพื่อเสกเทียนบูชาพระ  ช่วยให้เกิดเมตตาดี)