คาถาพระเจ้าเปิดโลกเบิกทรัพย์

คาถาพระเจ้าเปิดโลกเบิกทรัพย์ มีโชคลาภ

Home / คาถา / คาถาพระเจ้าเปิดโลกเบิกทรัพย์ มีโชคลาภ

พระคาถาพระเจ้าเปิดโลกเบิกทรัพย์

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

อิติปิโส  โลกะนาถัง  พุทธังบังเกิด  ธัมมังบังเกิด  สังฆังบังเกิด พระเจ้าประเสริฐ

เปิดโลกพระคาถา  อิติปิอะระหัง  โมเปิดไว้ให้เย็น  ยะที่สุด