คาถาหัวใจเศรษฐี

คาถาหัวใจเศรษฐี บันดาลเงินทองโชคลาภ

Home / คาถา / คาถาหัวใจเศรษฐี บันดาลเงินทองโชคลาภ

พระคาถาหัวใจเศรษฐี แนะนำให้สวด 5 จบ ทุกๆ เช้าก่อนออกจากบ้านทุกวัน บันดาลเงินทองโชคลาภ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

อุ  อา  กะ  สะ  อา  กะ  สะ  อุ  กะ  สะ  อุ  อา  สะ  อุ  อา  กะ