คาถาครอบจักรวาล

คาถาครอบจักรวาล ปลุกเสกป้องกันอันตรายทุกอย่าง

Home / คาถา / คาถาครอบจักรวาล ปลุกเสกป้องกันอันตรายทุกอย่าง

พระคาถาครอบจักรวาล ปลุกเสกป้องกันอันตรายทุกอย่าง มีเสน่ห์เมตตามหานิยมทุกทางร้อยแปดประการ

 

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

 

พระคาถา

นโมพุทธายะ  นะมะพะทะ  นะมะนะอะ   นอ  ออ  นอ  อะ  นะอะกะอัง  อุมิอะมิ

มาหิสุตัง  สุนะพุทธัง  อะสุนะอะ นะมะพะทะ  จะภะกะสะ  นอ  กอ  นอ  กะ  เอหิจิตตัง

มานุสสานัง  ปิยัง  มะมะ