คาถาบูชาพญายม

Home / คาถา / คาถาบูชาพญายม

 

คาถาบูชาพญายม
คาถาบูชาพญายม

 

คติในการบูชาองค์พญายม
พญายมเป็นเทพแห่งความตาย การเคารพบูชาพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพญายมราชหรือพระกาฬไชยศรี รวมทั้งเจ้าพ่อเจตคุปต์ หรือสุวรรณ สุวาณก็เพื่อมีคติระลึกไว้คือ ให้พิจารณาการกระทำของตัวเราเอง ว่าเป็นไปในทางหรือบุญ เป็นคุณหรือโทษ ในระหว่างช่วงชีวิตที่ยังมีอยู่ นอกจากนี้ในการระลึกบูชาองค์พญายมยังมีอานิสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อความเป็นสิริมงคลในด้านของการต่ออายุให้ยาวนาน หรือให้หายจากโรคภัยต่างๆ

 

เครื่องบูชาองค์พญายม
ในการบูชาองค์พญายมให้จัดหารูปภาพของอองค์พญายมมาตั้งไว้ แล้วบูชาในตอนเช้าโดยจุดธูป 5 ดอก จัดหาข้าวตอกดอกไม้ โดยเฉพาะดอกไม้ที่มีสีแดง พวงมาลัยดาวเรือง ข้าวสวย อาหารคาว 2-3 อย่าง นม เนย ขนมหวาน ผลไม้ 3 อย่าง หรือ 5 อย่างก็ได้ แต่ผลไม้ที่ควรจะมีได้แก่ กล้วยสุก อ้อย และมะพร้าวอ่อน ธงสีแดง 7 ผืน ผ้าแพรสีแดง 3 ผืน ตุ๊กตารูปปั้นนกแสกหรือควาย

 

คาถาบูชาองค์พญายม
โอม พะยามะราชะ อุปาทะวะตายะ มะหิสสะ พาหะนายะ ทักขิณะทิสะ ฐิตายะ อาคัจฉัญภุญชะตุ ขิปปะยะตุ วิปปะยะตุ สะวาหะ สะวาหะยะ สัพพะ อุปาทะวะ วินาสายะ สัพพะ อันตะรายะ วินาสายะ สุขขะวัฑฒะโก โหตุ อายุ วัญญะ สุขะ พะลัง อัมหากัง รักขันตุ สะวาหะ สะวาหายะ

(ท่องคาถา 3 จบ แล้วจึงเป่ามนต์ที่ท่องใส่เครื่องบวงสรวงจนครบ 3 ครั้ง) จากนั้นให้ยกเครื่องบูชาไปตั้งวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือสามแยกทางทิศใต้
สำหรับการสวดเพื่อขอความเป็นสิริมงคลก็ให้ท่องตามกำลังวันเกิดหลังจากที่ทำพิธีบูชาข้างต้นแล้ว โดยให้สวดวันละ 1 จบก่อนเข้านอน หรือตอนเช้าก็ได้

 

คาถาขอพรองค์พญายม (แบบที่1)
โอม ทักษิณะ ทะสะเทวะตาสะหะ คะณะ ปะริวารายะ อาคัจฉัญตุ ปะริภุญชะตุ สวาหะ โอม สัพพะอุปาทะวะ สัพพะทุกขะ สัพพะโสกะ สัพพะโรคะ สัพพะภะยะ สัพพะปัททะวะวินาสายะ สัพพะศัตรูวินาสายะ ปะมุจจันติ โอม ยะมาเทวะตา สะทา รักขันตุ สะวาหะ สะวาหา สะวาหายะ

 

คาถาขอพรองค์พญายม (แบบที่2)
ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธานัง
อัตถิกาเยกา ยายะ เทวานัง สัตถังสุตตะวา
อิติปิโส ภะคะว่ ยะมะ ราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุขะโต นะโมพุทธายะ
คาถาป้องกันอันตราย
ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

ยามเดินทางให้ภาวนาในใจว่า “อะระหัง” จักปลอดภัยทุกประการ บังเกิดสวัสดิมงคลด้วยประการทั้งปวง

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : หนังสือเรื่อง เปิดนรกหลังความตาย