คาถาบูชากุมารทอง

คาถาบูชากุมารทอง

Home / คาถา / คาถาบูชากุมารทอง

กุมารทอง เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงภูตผีปีศาจไว้ใช้งาน โดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชาย หากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่า “โหงพราย”

 

คาถาปลุกเรียกกุมารทอง
คาถาปลุกเรียกกุมารทอง

 

(นะโม 3 จบ)

กุมารัง นะกุมารัง อุติอุนิ นะอิงอิตอพุทโธฯ

 

คาถาบูชากุมารทอง (เพิ่มพลังกุมารทอง)
คาถาบูชากุมารทอง (เพิ่มพลังกุมารทอง)

 

คาถาบูชากุมารทอง (เพิ่มพลังกุมารทอง)

 

(นะโม 3 จบ)

นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเรนุ นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม

 

คาถาบูชากุมารทอง (เพิ่มพลังกุมารทองให้มีฤทธิ์มากขึ้น)
คาถาบูชากุมารทอง (เพิ่มพลังกุมารทองให้มีฤทธิ์มากขึ้น)

 

คาถาบูชากุมารทอง (เพิ่มพลังกุมารทองให้มีฤทธิ์มากขึ้น)

 

คาถาบูชากุมารทอง (เพิ่มพลังกุมารทองให้มีฤทธิ์มากขึ้น)

 

(นะโม 3 จบ)

โอม สุวรรณโย ปิยะกุมาโร มหาภูโต มหิทธิโก สัพพะทิเสสุวัตตะโก สัพพคาเมสุโคจะโร สัพพชนะนานังหะทะเย มาหาเตโช ปะวิต ติโก รัตนะ ตะยานุภาเวนะ รัตนะตะยะ เตชะสาเทนัง อิทธิ พเลนะ กุมา โรจะมหิทธิ โก