คาถาเจริญโภคทรัพย์

คาถาเจริญโภคทรัพย์

Home / คาถา / คาถาเจริญโภคทรัพย์

คาถาเจริญโภคทรัพย์ พระคาถาเจริญโภคทรัพย์นี้มีคุณวิเศษที่จะช่วยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ อุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติ มั่งมีโชคลาภ

 

คาถาเจริญโภคทรัพย์
คาถาเจริญโภคทรัพย์

 

คาถาเจริญโภคทรัพย์

 

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวะตาปิ
นิปัตเตยยัง มหาเตชัง พะเล เนเน
เตเช ชะยะตุ ชะยะมังคะลังฯ
(สวด 9 จบ)