คาถามหาเศรษฐี

คาถามหาเศรษฐี เจริญทรัพย์ สวดแล้วรวย

Home / คาถา / คาถามหาเศรษฐี เจริญทรัพย์ สวดแล้วรวย

คาถามหาเศรษฐี แนะนำให้สวดบูชาเป็นประจำทุกเช้าค่ำ จะส่งผลให้ร่ำรวย เจริญรุ่งเรือง จะเกิดลาภผลดีนักแล

 

คาถามหาเศรษฐี
คาถามหาเศรษฐี

 

คาถามหาเศรษฐี

 

คาถามหาเศรษฐี

 

คาถามหาเศรษฐี

 

จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว
(สวด 3 จบ)

มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ เสน่หัง มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพปุริสา พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภะวันตุเม
(สวด 3 จบ)

เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ
(สวด 3 จบ)