คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

Home / คาถา / คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ สวดเพื่อขอให้หายป่วยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอที่รักษาพระพุทธเจ้า และเคยรักษาพระเจ้าพิมพิสาร ท่านถือเป็นบรมครูของวงการแพทย์ แม้แต่พระพุทธเจ้ายังยกย่องหมอชีวกโกมารภัจจ์ และยังสรรเสริญในความสามารถในการรักษาโรคของ หมอชีวกโกมารภัจจ์

 

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์
คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

 

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

 

คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)
โอมนะโมชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก
สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง
ปะภาโส สุริโย จันทัง โกมาร
ภัจโจ ปะกาเสสิ บัณฑิตโต สีเมธะโส
อะโรคะยา สะมะนาโหมิ