คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

Home / คาถา / คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัยได้ท่องพระคาถานี้จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก ผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโรคภัยไข้เจ็บทั้งอายุก็จะยืนยาว ใช้เสกยากินแก้โรคได้ และถ้าผู้ใดสวดเจริญอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวนแล้ว ยังแคล้วคลาดจากภัยต่างๆอีกด้วย

 

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

 

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

 

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

 

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

 

คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

 

สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง
อุตตะมังวะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง
พุทธะ เตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา
สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง
อุตตะมังวะรัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง
ธัมมะ เตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา
สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง
อุตตะมังวะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง
สังฆะ เตเชนะ โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา
สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เมฯ

(พระคาถาบทนี้ส่วนมากไม่ค่อยทราบกัน ไปสวดแต่บทอานิสงส์กันเสียหมด)