คำถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

Home / คาถา / คำถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

คำถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ตั้งนะโม 3 จบ
สังขารานัง ขะยัง กัตตะวา สันตะคามิง นะมามิหัง
(เกล้ากระหม่อมขอนอบน้อมนมัสการพระองค์ผู้ทรงดับสิ้นสังขาร บรรลุถึงธรรมอันสงบระงับ)