ประวัติวัด

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

Home / วัด / วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

ประวัติวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 2

วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา

 

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ใน พ.ศ. 2322 ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในปี พ.ศ. 2327

 

พระพุทธรูปในระเบียงคดรอบพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พระพุทธรูปในระเบียงคดรอบพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อมา และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม”

 

ประติมากรรมยักษ์ทศกัณฐ์และยักษ์สหัสเดชะ กำลังเฝ้าซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก
ประติมากรรมยักษ์ทศกัณฐ์และยักษ์สหัสเดชะ กำลังเฝ้าซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก

 

ต่อมามีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดต่อบนยอดนภศูล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม

 

การเดินทางไปไหว้พระวัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ที่ 34 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10600
-ทางเรือ ลงสถานีสะพานตากสิน (สายสีลม) ทางออกที่ 2 และใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร (Central Pier) ไปขึ้นที่ท่าเตียน จากนั้นใช้บริการเรือข้ามฟากจากท่าเตียนไปยังวัดอรุณฯ
-รถประจำทาง ได้แก่ สาย 19, 57 และ 83

 

แผนที่การเดินทางไปวัดอรุณราชวราราม

 

– ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพ : wikipedia –