คาถาไหว้แม่ย่านางรถ วิธีไหว้แม่ย่านางรถ ช่วยปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทาง

คาถาไหว้แม่ย่านางรถ วิธีไหว้แม่ย่านางรถ ช่วยปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินทาง

การไหว้แม่ย่านางรถ ประเภทใช้ผลไม้ วัดเนินทอง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล สิ่งที่ต้องจัดเตรียมดังนี้ 1.ผลไม้ 5 อย่าง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี