คติธรรมสอนใจ เนื้อคู่ อยู่หนใด? หลวงพี่ฟ้า

คติธรรมสอนใจ เนื้อคู่ อยู่หนใด? หลวงพี่ฟ้า

เพราะฉะนั้นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่ชอบ ตามจีบทุกวิถีทางแต่เขาก็ไม่สนใจ ก็ให้คิดซะว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเรา ชาติที่แล้วเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันมา คนไม่รักก็คือไม่รัก