อานิสงส์ของการทำบุญแบบต่างๆ ส่งผลบุญทั้งผู้ให้และผู้รับ

อานิสงส์ของการทำบุญแบบต่างๆ ส่งผลบุญทั้งผู้ให้และผู้รับ

ในการทำบุญนั้นนอกจากจะส่งผลบุญและความสุขแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับแล้ว การทำบุญแต่ละแบบก็ยังส่งผลในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันออกไปด้วย