ประวัติหลวงพ่อเสาร์ กนฺตสีโล แห่งวัดเลียบ จ.อุบลราชธานี

ประวัติหลวงพ่อเสาร์ กนฺตสีโล แห่งวัดเลียบ จ.อุบลราชธานี

พระครูวิเวกพุทธกิจ หรือ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล มีนามเดิมว่า เสาร์ เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2402 ณ บ้านข่าโคม ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี