คาถาบูชาหลวงพ่อปากแดง

คาถาบูชาหลวงพ่อปากแดง

คาถาบูชาหลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี นครนายก ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย บารมีหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ จงประสิทธิ์ประสาทพร ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า