เปิดประวัติ หลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

เปิดประวัติ หลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่รอด ท่านเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2398 บิดาชื่อ บุดดี มารดาชื่อ ดาเกิดที่หมู่ 1 ตำบลในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี