ประวัติหลวงปู่มั่น พระครูวินัยธร ภูริทตฺโต วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร

ประวัติหลวงปู่มั่น พระครูวินัยธร ภูริทตฺโต วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร

พระครูวินัยธร ภูริทตฺโต หรือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มีนามเดิมว่า มั่น แก่นแก้ว เกิดวันที่ ๒๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๑๓ ณ บ้านคำบง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี