ประวัติหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

ประวัติหลวงปู่ชา พระโพธิญาณเถร สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

พระโพธิญาณเถร หรือ หลวงปู่ชา สุภทฺโท เกิดวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับ วันศุกร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี