คาถาพระลักษณ์หน้าทอง (หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม)

คาถาพระลักษณ์หน้าทอง (หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม)

คาถาพระลักษณ์หน้าทอง หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว วัดเขาแหลม จ.สระแก้ว โอมพระพักตร์ พระลักษณ์หน้าทอง สุวรรณผุดผ่อง หน้าทองพระพักตร์