คาถาอิติปิโส 8 ทิศ (คาถายันต์เกราะเพ็ชร) แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย

คาถาอิติปิโส 8 ทิศ (คาถายันต์เกราะเพ็ชร) แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย

คาถาอิติปิโส 8 ทิศ (คาถายันต์เกราะเพ็ชร) หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มีพุทธานุภาพหลายด้าน โดยเฉพาะอยู่ยงคงกระพัน แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย

คาถาเสริมทรัพย์ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

คาถาเสริมทรัพย์ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

พระคาถาเสริมทรัพย์ ใช้สำหรับสวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงพระศรีรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น