วัดถ้ำเขาวง จ.อุทัยธานี วัดไม้เก่าแก่ท่ามกลางภูเขาหินปูน

วัดถ้ำเขาวง จ.อุทัยธานี วัดไม้เก่าแก่ท่ามกลางภูเขาหินปูน

วัดถ้ำเขาวง มีลักษณะวัดเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย และมีใต้ถุนเป็นลานเอนกประสงค์ อาทิ ร้านขายของ ส่วนชั้น 2 จะเป็นวิหาร ชั้นที่ 3 เป็นกุฏิ ส่วนโบสถ์จะอยู่ชั้น 4 ซึ่งสร้างด้วยไม้สักและไม้มะค่า