วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร หรือที่เรารู้จักในชื่อสั้นๆ วัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2506 เดิมเป็นป่าสะแก มีพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)