พรหมจรรย์ในศาสนา

พรหมจรรย์ในศาสนา

ความหมายของพรหมจรรย์ในศาสนา หลายคนยังคงมีความฝังใจอยู่อย่างหนึ่งว่า คำว่า พรหมจรรย์ หมายถึง ออกบวชเป็นพระ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกแต่ไม่ทั้งหมด?