วันออกพรรษา วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา

วันออกพรรษา วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า