ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ 2563 เดือนมกราคม

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พุทธศักราช 2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีกุน) วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

ปฏิทินวันพระ ปี 2563

ปฏิทินวันพระ ปี 2563

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า…