บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตา บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง พร้อมคำแปล เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป โดยปราศจากความอิจฉาริษยา และ