บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่

บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ เป็นพระคาถาที่ใช้สวดสะเดาะเคราะห์กับให้ตนเองได้ครอบจักรวาล ทั้งการเงิน การงาน ความรัก ครอบครัว หากท่านรู้สึกว่าดวงตกมาก…