บทสวดบูชาพระตรีมูรติ เทพแห่งความรัก

บทสวดบูชาพระตรีมูรติ เทพแห่งความรัก

พระตรีมูรติ เทพแห่งความรัก ชาวไทยบางกลุ่มเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในความรักนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเป็นเพราะเหตุใด