บทสวดธัมมะจักร บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดธัมมะจักร บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดธัมมะจักร ธัมมะจักรนี้ถ้าท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นกิจการงาน แขนงไหนที่ทำอยู่จะมีความเจริญก้าวหน้า เพราะว่าธัมมะจักรเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้า