บทสวดมนต์ทำวัตรเย็นพร้อมคำแปล

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็นพร้อมคำแปล

ทำวัตร หมายถึง การทำกิจที่พึงทำตามหน้าที่ หรือตามธรรมเนียม เป็นคำย่อมาจากคำว่าทำกิจวัตรประจำอันเป็นธรรมเนียมปกติ เรียกการไหว้พระสวดมนต์ของพระตามปกติ