คำอาราธนาธรรม พร้อมคำแปล

คำอาราธนาธรรม พร้อมคำแปล

การอาราธนาธรรม หมายถึง การกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้ฟังหรือขอนิมนต์พระท่านแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า