คำกล่าวจบทาน

คำกล่าวจบทาน

คำกล่าวจบทาน เวลาทำบุญต่างๆ อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลสอิทัง