คาถาเสริมทรัพย์ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

คาถาเสริมทรัพย์ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

พระคาถาเสริมทรัพย์ ใช้สำหรับสวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงพระศรีรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิอย่าได้เว้น