คาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

คาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ยอดพระกัณฑ์ฉบับนี้ ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอมซึ่งเปิดกรุครั้งแรกที่เมืองสวรรคโลก มีบันทึกเอาไว้ว่าผู้ใดสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าเย็น