คาถาพระอินทร์ สวดก่อนอ่านหนังสือ

คาถาพระอินทร์ สวดก่อนอ่านหนังสือ

คาถาบทนี้เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน บอกว่าเวลาก่อนที่จะดูหนังสือ ให้ไหว้พระ นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆ์