คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ

คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ

ให้ภาวนาทุกเช้า เย็น คนที่ดวงชะตาไม่ขาดก็ใช้ได้ ถือเป็นการต่อดวงชะตาชีวิต มีอานุภาพให้เกิดโชคลาภ และปราศจากอันตราย