คาถาดับไฟนรก ใช้เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวก

คาถาดับไฟนรก ใช้เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อนหรือไฟลวก

คาถาบทนี้ เป็นของพระมหาโมคคัลลานะเถระ อัครสาวกฝ่ายซ้าย ผู้มีฤทธิ์มากใช้ภาวนาแหวกเพลิงลงไปในนรก เพื่อโปรดสัตว์ท่านว่าให้ใช้คาถาบทนี้