บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม)

บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม)

คำแปล ชุมนุมเทวดา ท่านผู้เจริญ ผู้มีเมตตาขอจงแผ่เมตตาจิตไป อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านสวดพระปริตรเทอญขอ เชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพ