การนั่งสมาธิ หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ถูกต้อง

การนั่งสมาธิ หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ถูกต้อง

สมาธิ แปลว่า ที่ตั้งมั่นแห่งจิต แต่สมาธิในความหมายของการฝึกปฏิบัติ คือ การทำใจให้นิ่ง ซึ่งต่างจากร่างกายที่ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งแข็งแรง แต่จิตใจนั้นตรงกันข้าม…