บทสวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุ ช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุ ช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

บทสวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุ

บทสวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุ
บทสวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุ

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

“อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

(ให้สวดพระคุณเกินอายุ 1 จบ เช่นอายุ 30 ปีให้สวด 31 จบ)