บทสวดถวายปัจจัย 4 (คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดถวายปัจจัย 4 (คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)

บทสวดถวายปัจจัย 4 พร้อมคำแปล

 

บทสวดถวายปัจจัย 4
บทสวดถวายปัจจัย 4

 

บทสวดถวายปัจจัย 4
บทสวดถวายปัจจัย 4

 

บทสวดถวายปัจจัย 4 คำแปล
บทสวดถวายปัจจัย 4 คำแปล

 

อิเม มะยัง ภันเต จะตุปัจจะเย อิธะ อาหะริตตะวา ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิเม จะตุปัจจะเย ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

(ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมนำปัจจัย 4 มา ณ ที่นี้แล้ว ขอมอบถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับปัจจัย 4 เหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ)