คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

Home / บทสวดมนต์ / คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

 

คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย

 

ภุมมัสสะมิง ทิสาภาเค สันติ
ภุมมา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ
อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะฯ