คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

Home / บทสวดมนต์ / คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

 

คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ
คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

 

“สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุ”
ขอให้ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า หมดความเศร้าหมองใจเถิด