บทสวดบูชาพระสีวลี

บทสวดบูชาพระสีวลี

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดบูชาพระสีวลี

บทสวดบูชาพระสีวลี

 

 

พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง พระสิวลีว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์

 

บทสวดบูชาพระสีวลี
บทสวดบูชาพระสีวลี

 

บทสวดบูชาพระสีวลี

 

บทสวดบูชาพระสีวลี

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

(สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำ อธิษฐานจิต ขอเงินทองโชคลาภ พระสีวลีเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ)

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา.
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม.