คาถาอุปถัมภ์ คาถาคนทำงาน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี

คาถาอุปถัมภ์ คาถาคนทำงาน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี

คาถาอุปถัมภ์ ใช้ท่องก่อนออกจากบ้าน จะทำให้เจ้านายสงสาร ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดี อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน

คาถาเงาะถอดรูป เมตตามหาเสน่ห์

คาถาเงาะถอดรูป เมตตามหาเสน่ห์

คาถาเงาะถอดรูป ภาวนาคาถาเงาะถอดรูป ก่อนออกจากบ้าน ทำให้สาวๆ หลงไหล พุทโธ รูปงาม เหมือนรูปพระพรหม พุทธัง มะ รูปงามเหมือนรูปพระอินทร์ พุทธะสัง

คาถาถอนวาจาสิทธิ

คาถาถอนวาจาสิทธิ

คาถาถอนวาจาสิทธิ ให้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากย้อนกลับไปทางซ้าย 3 หน เป็นอันว่าถอนหมด ถ้าระหว่างที่ยังไม่ถอน อย่าได้กล่าวแช่งด่าใคร เป็นไปตามปากว่าทั้งนั้น

คาถาประกาสิตพระร่วง พูดสิ่งใดเป็นไปตามปากทุกอย่าง

คาถาประกาสิตพระร่วง พูดสิ่งใดเป็นไปตามปากทุกอย่าง

พระคาถาประกาสิตพระร่วง (คาถาวาจาสิทธิพระร่วง) เมื่อจะทำการสิ่งไร หรือจะพูดจาอย่างใดให้เป็นประสิทธิ ให้ภาวนาคาถานี้ 3 หน เอานี้วชี้มือขวาสีปากไปทางขวา

คาถาหัวใจปฏิสังขาโย ใช้ทางเมตตามหานิยม

คาถาหัวใจปฏิสังขาโย ใช้ทางเมตตามหานิยม

คาถาหัวใจปฏิสังขาโย พระคาถาหัวใจปฏิสังขาโยนี้ มีคุณค่าวิเศษมาก ท่านให้เสกข้าวกินเป็นประจำ สารพัดอยู่คงดีนักแล หรือจะเสกของอย่างอื่นกินก็ได้