คาถาหัวใจปาฏิโมกข์ อธิษฐานขอความสำเร็จราบรื่น รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง

คาถาหัวใจปาฏิโมกข์ อธิษฐานขอความสำเร็จราบรื่น รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง

คาถาหัวใจปาฏิโมกข์ สวด 5 จบ หรือ 7 จบ อธิษฐานขอความสำเร็จราบรื่น ขอให้รอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง เป็นมหาอุดม

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ช่วยให้พ้นเคราะห์สิ้นทุกข์ มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้น

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ช่วยให้พ้นเคราะห์สิ้นทุกข์ มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้น

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า สวด 9 จบก่อนนอน หรือก่อนออกจากบ้าน พระคาถานี้มีคุณวิเศษ เสริมโชคดีมีชัย ช่วยให้พ้นเคราะห์สิ้นทุกข์ มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้น

คาถาพระพุทธโฆษา ขอโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง

คาถาพระพุทธโฆษา ขอโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง

คาถาพระพุทธโฆษา สวด ๓ จบ อธิษฐานจิตขอโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง สักโก โอสะถัง พุทธะ โกสา จะ ธัมมัง ลังกายัง สีหะ ฬะภาสา พะหู ลาภา

คาถาพระฉิมพลี (สีวลี) หมั่นสวดบูชาจะเกิดโชคลาภ

คาถาพระฉิมพลี (สีวลี) หมั่นสวดบูชาจะเกิดโชคลาภ

คาถาพระฉิมพลีนี้ ให้สวดบูชาพระเกิดลาภสักการดีนักแลฯ สิมพะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโหปัจจะยาทิมหิ อหังวันทามิ สัพพะทา

คาถาหัวใจพระฉิมพลี ให้หมั่นสวดได้ทุกวัน มีโชคมีลาภ อยู่ดีมีสุข

คาถาหัวใจพระฉิมพลี ให้หมั่นสวดได้ทุกวัน มีโชคมีลาภ อยู่ดีมีสุข

คาถาหัวใจพระฉิมพลี สวด ๓ จบทุกวันพระ ชีวิตจะหมดทุกข์หมดโศก จะมีโภคทรัพย์มั่งคั่ง มีโชคมีลาภ อยู่ดีมีสุข เป็นที่รักของทุกคนทุกแห่งหน

คาถาน้ำนมแม่พระธรณี (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ)

คาถาน้ำนมแม่พระธรณี (หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ)

คาถาน้ำนมแม่พระธรณี หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์ พระคาถานี้เป็นเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย มีอานุภาพ 108 ประการ

คาถาแก้วสารพัดนึก (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)

คาถาแก้วสารพัดนึก (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี)

คาถาแก้วสารพัดนึก (หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ วัดประดู่ฉิมพลี) ผู้ที่ใช้คาถานี้ได้ผลต้องถือศีล ให้ทาน หมั่นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ในสรรพสิ่งไว้เสมอ