คาถาประจำวันศุกร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันศุกร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันศุกร์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ

คาถาประจำวันพฤหัสบดี สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันพฤหัสบดี สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันพฤหัสบดี คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตา รักขัง

คาถาประจำวันพุธ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันพุธ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันพุธ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ

คาถาประจำวันอังคาร สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันอังคาร สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันอังคาร คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจ วานุยุญชันโต

คาถาประจำวันจันทร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันจันทร์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันจันทร์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนา โปสะกุณัสสะ สัทโท

คาถาประจำวันอาทิตย์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

คาถาประจำวันอาทิตย์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา

พระคาถาประจำวันอาทิตย์ คาถาศักดิ์สิทธิ์ สวดประจำวันเกิด เสริมดวงชะตา อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข สวดภาวนาเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข สวดภาวนาเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คาถาอยู่เย็นเป็นสุข พระเวทบทนี้ตามตำราให้ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้าและหลังสวดมนต์ก่อนนอน

คาถาหัวใจพระยาเต่าเรือน แคล้วคลาดจากอันตรายและศัตรู

คาถาหัวใจพระยาเต่าเรือน แคล้วคลาดจากอันตรายและศัตรู

สิทธิการิยะ พระอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าหากผู้ใดได้พบหัวใจพระยาเต่าเรือน มีอยู่ ๔ ตัวแล ท่านให้ทดลองดู ให้ภาวนาตบหัวเด็ก ถ้าเด็กไม่โกรธ เป็นหัวใจพระยาเต่าเรือนแล

คาถายอดศีล (ใช้ทางเมตตา)

คาถายอดศีล (ใช้ทางเมตตา)

คาถายอดศีล พระคาถายอดศีลนี้ ท่านวางอุปเท่ห์วิธีใช้ไว้มากมาย เป็นไปได้รอบด้าน เป็นยอดพระคาถาทางเมตตา ทางอยู่คงก็ใช้ได้ ตลอดจนจะใช้เป็นล่องหนกำบังก็ได้

คาถายอดหัวใจ 108 เรียกโชคลาภและความเจริญ

คาถายอดหัวใจ 108 เรียกโชคลาภและความเจริญ

คาถายอดหัวใจ 108 พระคาถานี้เป็นหัวใจของหัวใจ 108 อีกทีหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้พระคาถาบทใด ต้องเอาพระคาถาบทนี้แทรกด้วยทั้งสิ้น สุดแต่จะกล่าวอุปเท่ห์วิธีใช้