คำกล่าวอารธนาพระปริตร

คำกล่าวอารธนาพระปริตร

คำอาราธนาพระปริตร เป็นบทที่สวดหลังจากสมาทานศีลเสร็จแล้ว เพื่อให้พระภิกษุสวดมนต์ที่มีเนื้อความเป็นสิริมงคลในงานทำบุญ